Full Version การคำนวณขนาดดอกสว่านเพื่อเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว

บีบีเอ็นทูล > Article

การคำนวณขนาดดอกสว่านเพื่อเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว Date : 2014-09-24 12:50:29

การคำนวณขนาดดอกสว่านเพื่อเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว
ตัวอย่าง ดอกต๊าปขนาด M6x1.0มม.(สังเกต หรือดูที่ก้านดอกต๊าป) จะต้องเจาะรูขนาดเท่าไหร่
ให้นำขนาดของดอกต๊าปตั้งลบด้วยขนาดระยะพิตช์ได้ค่าดังนี้ 6.00-1.0 = 5 มม.
เพราะฉะนั้นขนาดของดอกสว่านหรือรูเจาะจะต้องใช้เท่ากับ 5.0 มม.

M6 หมายถึง ขนาดความโตของเกลียวหรือต๊าป
1.0 หมายถึง ระยะพิตช์ของเกลียว


ความคิดเห็น