Full Version การเลือกใช้งานสปริงแม่พิมพ์

บีบีเอ็นทูล > Article

การเลือกใช้งานสปริงแม่พิมพ์ Date : 2014-09-24 13:08:09


สปริง แม่พิมพ์  (Spring Mould)

 

1.การใช้งาน (APPLICATIONS)

เป็น สปริงที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงกดมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะสำหรับใช้ในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
และแม่พิมพ์พลาสติกหรือไดคาสต์ รวมถึงงานที่ต้องรับแรงกระแทกและความเร็วสูง หรือมีความร้อนมาก

2.การออกแบบและคุณลักษณะ  (DESINGNS AND FEATURES)

โครง สร้างภาคตัดขวาง (CROSS SCTION) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมน จึงมีเนื้อสปริงมากที่สุด
 โดยใช้พื้นที่น้อยที่สุดทำให้สามารถรับแรงกดได้มาก และเนื่องจากมีขอบมน จึงทำให้ไม่เกิดแรงเครียดที่มุมขอบ
โอกาสที่สปริงจะเกิดรอยแตกหักจึงน้อยลงด้วย

3.วัตถุดิบและการควบคุมการผลิต (MATERIAL AND PRODUCTION CONTROL)

ผลิตจากเหล็กสปริงคุณภาพสูงตามมาตรฐาน JIS G3566 SWOSC-V มีคุณสมบัติที่เหนียว ทนความร้อน ทนแรงกระแทก
และการใช้งานความเร็วสูงได้ดี และยังทนทานไม่ล้าหรือหดตัวง่าย เจียรนัยปลายทั้ง 2 ข้าง ให้เรียบได้ฉากแล้วจึงผ่านกระบวน
การคลายแรงเครียดในเนื้อสปริง (STRESS RELIEF) ก่อนเคลือบสีตามชนิดของสปริง จึงมั่นใจได้ว่าสปริงทุกชิ้นจะมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

4.ชนิดของสปริง (SPRING TYPES)

สปริง DAIDO มี 5 ชนิด โดยแบ่งตามแรงกดที่สามารถรับได้ แต่เพื่อความสะดวกในการจำแนก จึงเคลือบสีคามชนิดของสปริง

เพื่อให้ง่ายในการเลือกใช้งานดังนี้

แรงกดน้อย สีเหลื่อง DF
แรงกดเบา สีน้ำเงิน DL
แรงกดปานกลาง สีแดง DM
แรงกดมาก สีเขียว DH
แรงกดมากพิเศษ สีน้ำตาล DB

5.วิธีการเลือกสปริงให้เหมาะกับงาน (SPRING SELECTION)

  5.1 การรับแรงกดสำหรับสปริง 1 ชิ้น ว่าต้องรับแรงเท่าได (LOAD)

  5.2 ขนาดโตนอกของสปริง (OUTSTDE DIAMETER) หรือขนาดรูใส่สปริงที่ต้องการ

  5.3 อายุการใช้งาน เช่นจะปั๊มงานกี่ครั้ง (SERVICE LIFE)

  5.4 ระยะที่สปริงจะยุบตัวเมื่อได้รับแรงกด (SPRING DEFLECTION)

Custom Search

ความคิดเห็น